Kurumsal

KURULUŞUN TARİHÇESi
Aslen Kastamonulu Olan Ve Özaslan Madencilik L.T.D. Ş.T.İ Adı Altında Maden Ve Kömür İşletmeciliği Yapan Cengiz Aydın 1998 De Ki Piyasa Daralmasından Dolayı Değişik Bir Sektöre Geçmeyi Düşünmüş. Cengiz Aydın Ege Bölgesinde Belirli İlleri Gezerek (Kütahya-uşak-muğla- Denizli) Bu İllerdeki Sektörel Boşlukları Görmeye Çalışmış Ve Unlu Mamüller Sektöründe İş Kurmayı Planlamıştır.Bu Gezdiği İller Arasında En Verimli Potansiyeli Denizlide Yakalamış Olup Burada İlk Önce İmalathane İçin Akkonak Mevkinde Bir İmalathane Kurmuş Daha Sonra Çınarda Bulunan İş Yerini Kiralayarak Kastamonuyu Temsil Edecek Güzel Bir İşletme İsmi İçin Düşünülürken 1921 De Ki Kurtuluş Savaşında Büyük Emeği Olan Şehit Şerife Bacının İsmini Yaşatmak İçin 26 Haziran 1999 Senesinde Şerife Bacı Börek Ve Kır Pidesi Adı Altında Bu Sektörde Faaliyete Başlamıştır.
Firmanın İsmi Kastamonu'yu Temsil Eden Şehit Şerife Bacıdan Almış Olup Bu İsmin Kısaca Tarihçesini Açıklamadan Geçemiyeceğiz.(1921 Yılı Kasım Ayında İnebolu'ya Önemli Miktarda Savaş Malzemesi Gelmiştir. Malzemenin Bir An Önce Kastamonu'ya İletilmesi Gerekir. Cepheye Gidemeyip De Köylerinde Kalan Yaşlılar Sakatlar, Kadınlar, Menzil Komutanlığının Malzeme Taşınması Haberi Üzerine Kağnılarla Yola Çıkarlar. İnebolu'dan Kağnılara Yüklenen Cephaneler Kastamonu'ya Doğru Yol Alır. Bu Cephane Kollarında Hep Kadınlar Vardır. Bunlardan Biri De Şerife Bacıdır. Şerife Bacı Top Mermileri Islanmasın Diye Kazağını Mermilerin Üzerine Örtmüş, Yavrusu Ölmesin Diye Üzerine Abanmış Ve Soğuktan Ölmüştür, Ama Ölene Kadar Vücut Sıcaklığını Yavrusuna Vermiştir.)
Şu An Denizli'de 5 Manisa'da 2 Toplam 7 Şubeyle Faaliyet Göstermektedir.2008 De Ürün Konseptini Geliştiren Şerife Bacı Börek Ve Kırpidesinin Yanısıra Pide-Pizza & Unlu Mamüller (Tatlı Ve Tuzlu Pasta Çeşitleri – Yaşpasta - baklava Üretiminede Başlamıştır)


KURULUŞUN ÖRGÜT YAPISI:
Kuruluş Küçük Ölçekli İşletme Olduğundan Dolayı Herhangi Bir Kurumsallaşma Eyleminde Bulunmamış İşletme Sahibi Cengiz Aydın Ve Yanında Bulunan Bir Veya İki Ara yöneticiyle Basit Örgüt Yapısı Şeklinde Yönetilmektedir.Toplam 5 Şube Ve 32 Personeli Bulunan Bu İşletmede Her Şubede Şube Sorumlusu Bulunmakta Ve Bu Sorumlular İşletmeyle İlgili Problemleri İşletme Sahibi Cengiz Aydın'a Ulaştırmakta Ve Bu Problemler İşletme Sahibi Tarafından Çözülmektedir.İşletmenin Örgüt Şeması Aşağıda Gösterilmiştir.


ÜRETİM ve TEDARİK POLİTİKASI :
Kaliteli, gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler sunmak için kalite yönetim sistemi ve gıda güvenliği yönetim sistemi gerekliliklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamak ve etkinliğini sürekli geliştirmek
Faaliyetlerimizi yasal gerekliliklere uygun olarak sürdürmek
Tedarikçilerimizi, sistemin ayrılmaz bir parçası ve iş ortağı olarak görmek
Tedarik zincirinin her aşamasında; insan sağlığını ön planda tutarak ürün güvenliğinin ve kalitesinin korunmasını sağlamak
Gıda zinciri boyunca gıda güvenliği ile ilgili bilgileri talep etmek ve iletmek
Tüm süreçlerimizi müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde gerçekleştirmek ve sürekli iyileştirmek
Teknolojik gelişimleri takip etmek ve uygulamaktır. İşletme ISO ve HACCP Belgeleri İçinde Çalışmalara Başlamıştır.

PAZARLAMA POLİTİKASI:
Şerife Bacı, Pazardaki Konumunu Güçlendirmek Ve Pazar Payını Artırabilmek İçin Teknik Bir Pazarlama Politikası İzlemeyi Temel Pazarlama Politikası Olarak Benimsemiştir.
Müşteri Memnuniyeti Önceliği İlkesi İle Ürün Kalitesi Ve Ürün Çeşitliliğini Sürekli Artırmak. Artan Üretim Kapasitesi Ve Pazarlara Hızlı Ve Zamanında Ulaşım Amacıyla Lojistik Ve Dağıtım Ağını Sürekli İyileştirmek Bir Pazarlama Politikası Olarak Belirlenmiştir.


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI:
Şerife Bacı'nın insan kaynakları temel politikası; ilgili mevzuatlar ve politikalar çerçevesinde "verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet bilinci içinde çalışmak" ilkesi etrafında şekillenmekte ve istihdamın rasyonelleştirilmesine özel önem vermektir.
Bu kapsamda Şerife Bacı, çağdaş ve yenilikçi yapının geliştirilerek, konusunda uzmanlaşmış ve alanında yeni açılımlar ortaya koyabilen çalışanlara sahip olmayı bir strateji olarak benimsemiştir.


FİNANSMAN POLİTİKASI
Piyasa koşullarında rekabet etmenin koşullarından biri sabit maliyet ve sabit fiyat sağlamak diğeride de makul bir seviyede büyüme hızını yakalamaktır. Bu nedenlerden dolayı, işletmemizde öz kaynaklarımızın yanı sıra yabancı kaynak kullanmamız, finansman politikamızın bir parçasıdır. Ancak, kabul edilmelidir ki; içinde bulunduğumuz şartlar çerçevesinde fayda-maliyet analizi yapılması kaçınılmazdır. Burada amaç, dengeli ve kaldıracın lehimize olduğu durumlarda yabancı kaynak kullanmamızın planlanmasıdır. İşletmemizin faaliyetlerini icra ederken dönemsel olarak yabancı kaynaklara gereksinim duyması kadar nakit fazlası yaratması da söz konusudur. Paranın çok pahalı bir araç olduğu gerçeğiyle nakit yönetimine büyük önem vermemiz gerekmektedir. Gerek yabancı kaynakların temininde, gerekse nakit fazlasının değerlendirilmesinde etkinliği artırmak amacıyla işletmemiz yabancı kaynaklarla irtibata geçerek yasal koşullar çerçevesinde kaynak alışverişinde bulunacaklardır.


HALKLA İLİŞKİLER
1. Marka değerinin ve bilinirliğinin artırılmasına, pazarlama faaliyetlerinin güçlendirilmesine, kamuoyunda olumlu izlenimler yaratılmasına yönelik her türlü tanıtım ve halkla ilişkiler çalışmalarını planlamak ve uygulamak,
2. Sunduğu hizmetleri hedef kitlelere en iyi şekilde aktaracak stratejik iletişim planları hazırlamak ve ürünün piyasada bilinirliğini artırmaya yönelik kurumsal marka iletişim çalışmaları yürütmek,
3.Müşteri şikayetlerine yönelik inceleme, analiz, bilgi verme ve faaliyetlerini yürütmek,
4. İşletme içi bilgi paylaşımını artırmaya yönelik çalışmalar yürüterek, hem kişisel gelişime, hem de kurumsal kimliğin güçlenmesine katkı sağlamak.


ARGE POLİTİKASI
Toplum sağlığının çok ciddi bir sorumluluk gerektirdiği bilincinde olan Şerife Bacı sağlıklı, üstün kaliteli, lezzetli ve doğal ürünler sunma misyonu çerçevesinde AR – GE çalışmalarına önem vermektedir.
Türkiye'deki gıda sektöründeki gelişmeleri yakından izlemekte olan Şerife Bacı bu değişim ve gelişimlerden Tüketicilerin değişen ihtiyaçları doğrultusunda, yaşamı kolaylaştırıcı, değer katıcı yenilikçi ürünleri sunmak için yoğun bir çaba sarf etmektedir. Çağdaş yaşamın geleneklerimizle güzelleşeceğine inanan Şerife Bacı bu yenilikçi ürünleri Türk mutfağının üstün lezzetleri ile birleştirmekte olup genellikle Anadolu lezzetleri üzerinde araştırma yapmaktadır.

yükleniyor..